Tillit i styrningen skapar utrymme för det goda mötet

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Idag har vi ett granskningssamhälle, där styrningen ofta sker med fjärrkontroll – långt från den faktiska verkligheten. Administration, effektivitetshets och cynism har gjort att människor inte längre har en chans att göra det goda arbete de vill göra. Hur ska vi vända detta? Jo, med tillit till medarbetare och medborgare, menar Louise Bringselius, fil. dr, docent vid Lunds universitet och forskningsledare i Tillitsdelegationen. Men för att det ska ske en förändring på riktigt måste tilliten ses som en styrprincip och genomsyra alla delar i verksamheten.

Läs hela artikeln från Louise Bringselius föreläsning på Socialchefsdagarnas egen webb. Där kan du också se en intervju med Louise.