Tillit i ropet

KONFERENS: Att tillit är i ropet märks. Många seminarier och konferenser har det som tema, eller som ett inslag i programmet. Socialchefsdagarna 2017 är ett exempel. Ett annat är Socialtjänstforum, som FSS är en av arrangörerna bakom.

Socialtjänstforum hålls i Göteborg den 8 till 9 november och årets tema är ”Vad står på spel? Tillit till välfärd och socialtjänst”.

Socialtjänstforum är konferensen där praktik och forskning möts. Under konferensen får de som dagligen arbetar inom socialtjänsten möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och ge forskare synpunkter på angelägna forskningsfrågor och deras praktiska användbarhet. Läs mer i inbjudan där det också finns länk till anmälan.