The Swedish crime paradox

Tankesmedjan Fores håller i november ett digitalt rundabordssamtal om ett policypapper om kriminalitet: The Swedish Crime Paradox: A brief on the rise of organized crime in Sweden som docenten i kriminologi Amir Rostami har skrivit. Policypapperet handlar om hur kriminaliteten i Sverige har förändrats med fokus på våldsbrott, gängkriminalitet och våldsbejakande extremism, och ger policyrekommendationer för att bryta utvecklingen.

I rundabordssamtalet kommer Lena Holmlund från FSS att delta, för att bidra med socialtjänstens perspektiv i det stora samhällspusslet.

Rundabordssamtalet hålls digitalt den 15 november.