The European Semester 2020

SOCIALPOLITIK I EUROPA: Det europeiska socialchefsnätverket ESN publicerar regelbundet en rapport för den europeiska planeringsterminen (the European Semester), med avseende på socialpolitiska frågor.

FSS har bidragit till rapporten, och bland annat lyft svårigheter med bostadssituationen i Sverige som ett problemområde som drabbar många grupper, och som belastar socialtjänsten med något som ligger vid sidan av deras kärnverksamhet.

Ladda hem ESN:s rapport Social Services for a Social Europe – European Semester 2020. Sverige hittar du på sidorna 65–66.