Tack till dig som kom till Socialchefsdagarna 2019

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Årets socialchefskonferens hölls i Umeå förra veckan. Vi jobbar för fullt med att sammanställa dokumentation på socialchefsdagarna.se. Där kan du redan nu hitta filmade intervjuer med psykologen Frid A. Hansen, organisationsforskaren Louise Bringselius och med socialantropologen Viktoria Walldin.

Den skriftliga dokumentationen fylls på dag för dag. Tills vidare kan du läsa korta sammanfattningar här:

Att leda och inspirera stora grupper experter för att nå ett gemensamt mål

Passionen ledde Marit Strindlund till dirigentyrket. Idag är hon chefsdirigent på Folkoperan, och hon uppmanar Sveriges socialchefer att inte tappa bort fröet till varför de från början valde sitt yrke. I sitt ledarskap vill hon få andra att helhjärtat följa hennes vision för helheten, vilket kräver att man som ledare avsätter tid för individuell reflektion. För har man inte målbilden och visionen tydligt klart för sig – blir det svårt för andra att följa. De främsta redskapen för en dirigent är också något som alla ledare har nytta av: kroppen, rösten, karisman, passionen, planeringen, feedbacken och beteendet utanför arbetsrummet.

Stärkt arbete för barns rättigheter och ökad jämställdhet

Det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Det menar Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Vi ska inte låta de kalla vindar som blåser hindra oss från att fortsätta bygga starka samhällen – tillsammans. Och i detta samhällsbyggande är det avgörande hur vi tar hand om våra medmänniskor. I sin föreläsning tog Åsa Lindhagen upp några viktiga punkter: hemlöshet för barn, våld mot barn, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld.

Problemlösning – The Science Way!

Forskare älskar problem. Under stora skratt tog Jesper Rönndahl, komiker och programledare, Socialchefsdagarnas deltagare med på en historisk exposé över vetenskapshistoriens roligare detaljer. Och på vägen lärde han oss också hur man löser våra vanligaste problem: kreativitet, konflikter, ork-och tidsbrist, för lite beröm och misslyckanden. Historien är full av dåliga idéer och misslyckanden – misstag som sedan har visat sig bli något fantastiskt. Från penicillin till post-it och Ahlgrens bilar.

Om förståelse av missbruksproblematik i ett familje- och generationsperspektiv

Vi måste se hela familjen när det handlar om missbruksproblem. Det är bara genom att ta bort stuprören och se hela bilden som vi kan hjälpa familjen på rätt sätt. Det menar Frid A. Hansen, psykolog och specialist i klinisk psykologi från Norge. I sin djupt gripande föreläsning pratade hon om missbruk, skam, stigmatisering och belastningsskador. Vi vill helst inte se problemen och vi har ofta en skev bild av vem som är missbrukare. Men den genomsnittliga missbrukaren idag är du och jag, vem som helst – och ofta med familj. Genom att sätta familjerna i centrum och ta barnens och partnerns problem på allvar, kan socialtjänsten göra stora förändringar med små medel.

Sociala aspekter i stadsplanering och arkitektur

De sociala aspekterna faller ofta i stadsplanering. Det vill Viktoria Walldin ändra på. Som socialantropolog på White arkitekter ingår hon i den ”socgrupp” som är ute och samtalar med människor och gör analyser i tidiga skeden, innan arkitekterna tar vid. I sin föreläsning tar hon upp många exempel på hur den fysiska planeringen kan komma åt och förändra sociala problem som segregation, otrygghet och ojämlikhet. ”Det är dags för folkhemmet 2.0 – vi måste börja matcha byggandet mot hur samhället faktiskt ser ut”.

Tillit till medarbetare och medborgare – en ledningsfilosofi för det moderna kunskapssamhället

Idag har vi ett granskningssamhälle, där styrningen ofta sker med fjärrkontroll – långt från den faktiska verkligheten. Administration, effektivitetshets och cynism har gjort att människor inte längre har en chans att göra det goda arbete de vill göra. Hur ska vi vända detta? Jo, med tillit, menar Louise Bringselius, fil. dr, docent och forskningsledare i Tillitsdelegationen. Men för att det ska ske en förändring på riktigt måste tilliten ses som en styrprincip. Den måste börja i toppen, prägla all styrning och genomsyra hela verksamheten. Då först kan det skapas utrymme för det professionella omdömet, och för det goda mötet med människan du har framför dig.