Striving for quality, Milano

EUROPEISKA SOCIALCHEFSKONFERENSEN: Du som är medlem i FSS har automatiskt rabatt på den europeiska socialchefskonferensen som i år hålls i Milano, den 5 till 7 juni. Temat är Striving for quality – from quality of care to quality of life.

Registreringen är nu öppen, och du hittar all information på ESN-konferensens egen hemsida https://essc-eu.eu/