Stärkta rättigheter för barn och ökad likabehandling av föräldrar

YTTRANDE: I FSS remissvar över betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56) skriver vi att vi är positiva till betänkandets förslag gällande bestämmelserna om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall. FSS anser att de föreslagna ändringarna kommer att bidra till att stärka barns rättigheter samt innebära en ökad likabehandling av föräldrar oavsett kön.

Här kan du läsa yttrandet i sin helhet