Spela roll! 14 till 20 februari 2022

Uppmärksamhetsveckan Spela Roll! infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är (14 till 20 februari 2022). Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? Hur kan omgivningen i form av till exempel skola, civilsamhälle eller socialtjänst spela roll?

FSS är medlem i det nationella kunskapscentret CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Under veckan håller CAN fyra kostnadsfria seminarier på Zoom, föranmälan via denna länk: https://duspelarroll.se/anmalan2022/

Om seminarierna

Måndag den 14 februari kl. 14.30–15.30
Hur påverkas barn av föräldrars drickande och varför är det viktigt med stöd?

För många barn i familjer med beroende är det svårt att spela huvudrollen i sitt eget liv. Varför då – och hur kan vi hjälpa dem?

Ulf Zetterman är leg psykoterapeut på Fryshuset och har tidigare jobbat på Ersta Vändpunkten. Han har gett stöd till hundratals barn och unga och kan berätta om hur de har det, och om de magiska tillfällena när man lyckas förändra. Utöver att erbjuda stöd – vad kan man önska av samhället för de här barnen?

Värd för seminariet är Junis.

Tisdag den 15 februari kl. 14.30–15.30
Barn med FAS- D, varför är det viktigt för förskolan att känna till dessa barn?

En gravid kvinna som dricker alkohol utsätter inte nödvändigtvis sig själv för någon risk, men det innebär alltid en hög risk för fostret.

Den här föreläsningen med forskaren Jenny Rangmar handlar om de medfödda alkoholskador som barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och beteendemässiga svårigheter. Skadorna och svårigheterna kan yttra sig på olika sätt, men de sträcker sig över ett brett område från inlärningsförmåga och minne till motorik och social kompetens och kan påverka stora delar av det vardagliga livet.

Efter föreläsningen pratar Kristina Borgström, specialpedagog på förskola, om rutiner och konkreta exempel på hur förskolan kan organisera sig för att tidigt upptäcka och agera när barn far illa i förskola.

Moderator: Elsa Gatica Arikhan, samordnare för nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland.

Onsdag den 16 februari kl. 14.30–15.30
Alkohol och barn = trauma?

Upplevelser av våld, övergrepp och krig är något som vi pratar om som trauma men hur är det med alkohol?

Vad är trauma? Hur påverkas barn av att växa upp med alkohol i sin närhet utifrån ett trauma-perspektiv och hur kan vi hjälpa de barn som drabbas och bidra till en varaktig förbättring?

Föreläsare: Moa Mannheimer, leg. psykolog och författare.

Värd för seminariet: Blå Bandet och Lp-verksamhetens projekt Jag Ser.

Torsdag den 17 februari kl. 14.30–15.30
Barnens egna ord om när vuxna dricker för mycket och vad hjälpen betyder i deras liv – så kan du som vuxen hjälpa fler

Under seminariet varvas kunskap och konkreta tips till dig som vuxen med berättelser från verkligheten. Du får ta del vad barnen själva berättar om sina upplevelser av att växa upp i hem med missbruk och ord om vad trygga vuxna kan betyda i deras liv.

När du lämnar seminariet har du fått med dig kunskap om vilka signaler du kan vara uppmärksam på och vad du kan göra för att hjälpa. Målet med seminariet är att göra dig hoppfull om att du kan göra skillnad på riktigt.

Medverkande: Marielle Jarlinius, projektledare Trygga Barnen. Paulina Gunnardo, sakkunnig Trygga Barnen