Socialtjänstforum 2019

KONFERENSER: Vi vill slå ett slag för Socialtjänstforum – ett möte mellan praktik och forskning – som äger rum 21–22 november i Göteborg. Årets tema är integration och delaktighet.

Vilken roll spelar socialtjänsten för integration och delaktighet? Vad främjar integration och hälsa bland ensamkommande? Vilka lärdomar kan vi dra av integrationens historia i Norden? Och hur kan vi förbättra delaktighet och samarbete mellan forskning och praktik när det gäller forskningsfrågor?

Årets konferenstema Integration & Delaktighet kommer att tolkas i bred bemärkelse. Programmet bjuder på presentationer av den senaste forskningen inom området, panelsamtal och möjlighet att ställa frågor och diskutera med forskare. Det finns gott om utrymme för dialog och nätverkande! Nytt för i år är en posterutställning av doktorander i socalt arbete som ger en inblick i pågående forskningsprojekt.

Mer information om Socialtjänstforum och länk till anmälan hittar du på:

https://socwork.gu.se/forskning/konferenser/socialtjanstforum2019