Socialtjänsten räcker inte till – lätta på lagen

FSS I MEDIA: Om socialtjänsten inte får möjlighet att prioritera kommer vi inte att räcka till för dem som behöver oss mest. Och många behöver oss just nu. Tyvärr saknas tydligt lagstöd för att kunna prioritera de mest akuta åtgärderna, skriver FSS som vädjar till regeringen om en temporär lagändring, i en artikel i Dagens Samhälle idag.

Krisen sätter oss på hårda prov. Vår samhällsmodell utmanas. Pragmatiskt handlande och tillfälliga nödlösningar syns lite varstans. Olika verksamheter och huvudmän måste samarbeta i en helt annan omfattning än tidigare för att värna insatserna för de medborgare som har de största behoven.

Det krävs dock snabbare beslut än vanligt och beslut utanför ramen. Socialtjänsten är alltid beredd att göra det som krävs men för att den här ekvationen ska gå ihop på slutet kommer vi att tvingas ställa vissa insatser i kö.

Det är i ljuset av detta som ett lagstöd för tillfälliga prioriteringar behöver lyftas upp på beslutsagendan – och det snabbt. Läs hela artikeln på Dagens samhälles debattsajt!