Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling

FSS I MEDIA: Tänk om alla hemlösa och framförallt alla barn kunde få en egen bostad. Tänk om alla ensamkommande ungdomar som nu fått uppehållstillstånd kunde få en egen bostad. Då skulle vi inte lägga skattemedel på kortsiktiga boendelösningar, utan kunna satsa på förebyggande arbete, ökad jämlikhet i levnadsvillkor och bättre folkhälsa.

Tanken svindlar! Att kunna lägga så mycket pengar på det, vad skulle vi inte kunna åstadkomma då? Förmodligen fler barn med godkända betyg, mindre våld i hemmen och fler i arbete, till exempel.

Det skriver Lena Holmlund i ett inlägg i Dagens Samhälle Debatt den 7 februari 2018.

Lena Holmlund, ledamot i FSS, är verksam som sektorschef för Individ & familjeomsorg samt funktionshinder i Göteborgs stad, SDF Askim-Frölunda-Högsbo (foto: Frozentime).

Det är några år sedan jag själv satt bakom skrivbordet som socialsekreterare, men frustrationen känner jag fortfarande. Trots att det byggs som aldrig förr i Sverige verkar bostadsbristen inte närma sig någon lösning. Vi, socialtjänsten, har blivit någon form av alternativ bostadsförmedling. En allt större del av våra budgetar går till olika boendelösningar. Så här kan vi inte ha det!

Socialtjänsten har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver […] Vi förvandlar hemlösa till klienter så att de passar in i ”vår kontext” eftersom vi ju inte är en bostadsförmedling. Ändå betalade Göteborgs stad en miljard kronor för sociala boenden 2017.

Läs hela inlägget på Dagens Samhälle!