Socialt arbete i kooperativ

Ljus över havet:

Idag fortsatte vår studieresa och vi fick träffa några som också brinner för sin verksamhet. Ja, så mycket att de kallar sitt personalkooperativ för Luce sul Mare; Ljus över havet. Idag består verksamheten av 150 personer som utgör det personalkooperativ som erbjuder rehabilitering för personer med olika grader av funktionsnedsättning.

Lika många är också med och bidrar i olika grad med socialt arbete i verksamheten för att ge de 150 som bor inom verksamheten, och de som kommer från närområdet för att delta i den dagliga verksamheten, en rehabilitering som är av hög kvalitet.

Här kan man bo och få rehabilitering från två månader och upp till ett par år. Inriktningen är att, utifrån en individuellt anpassad plan och arbetsmetoder,  hjälpa den enskilde till ett så självständigt liv som möjligt. I sin verksamhet använder man teater, film och djur i rehabiliteringsarbetet.

Deltagarna är aktiva i närsamhället och bidrar bl.a. till förskolor och äldreboenden med det som skapas inom verksamheten. Man har också vunnit pris med en kortfilm som deltagare har producerat:  https://www.youtube.com/watch?v=XcCv6xfXN_c

FSS styrelse vid Luce sul Mare tillsammans med bl.a. Katina Zamange och Massimo Montezi från verksamheten.

Samverkan för framgång

Vårt sista studiebesök på den italienska solsidan handlade inte om en kooperativ verksamhet utan om ett lyckat samarbete (jmf eng. cooperation) mellan socialtjänst och psykiatrin som riktar sig till vuxna personer med autism. I Rimini har man tillsammans med hälso- och sjukvården i regionen Emilia Romagna lyckats skapa ett väl strukturerat, systematiskt och evidensbaserat arbetssätt för att hjälpa vuxna med autism till ett så självständigt liv som möjligt.

Riccardo Sabatelli, psykiatriker, Silvia Bartoli, psykolog och Chiara Bertaccini, socialsekreterar (skymd).

Precis som vi kan se på många håll i Sverige så har man även  i Italien kunnat konstatera att samarbetet generellt inte fungerar mellan psykiatri/habilitering och socialtjänst på ett sätt som är effektivt. Här utgör den satsning som finns i Rimini och regionen Emilia Romagna ett lysande undantag. Det värmer ett gäng svenska socialchefer i ett annars ganska kylslaget väder på den soliga sidan av Italien.

Jonas Hampus