Socialchefsdagarna 2017 öppnar nästa vecka

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: Drygt 600 personer har anmält sig till årets socialchefsdagar i Östersund, med temat Välfärd först! Tålamod, taktik, tillsammans.

– Vi är så glada att FSS har valt att förlägga sin konferens här, säger Anders Edvinsson, som är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Östersund och också den som kommer att hälsa deltagarna välkomna på onsdag morgon den 27 september.

– Jag hoppas att du får bra dagar med många möten och diskussioner kring det viktiga arbete som du och alla dina kollegor utför, och att ni tillsammans skapar nya idéer som kan utveckla ert arbete, hälsar Anders Edvinsson till dig som har anmält sig.

Tålamod, taktik, tillsammans

I år är det övergripande temat för Socialchefsdagarna brett och prioriterat: Välfärd först!

Vi vill värna en välfärd som minskar klyftorna i samhället, och som ger människor möjlighet att skapa sig ett bra liv. Tålamod, taktik och tillsammans är tre signalord: Tålamod – för att påverkansarbetet som FSS gör är långsiktigt. Taktik – för att kunna hantera en helt ny förutsättning. Tillsammans – för att socialtjänsten inte är ensamma på välfärdsarenan, utan har många att arbeta tillsammans med.

Kalle Gudmundsson är avgående ordförande för FSS:

– Vid årsmötet den 27 september lämnar jag ordförandeposten och överlämnar stafettpinnen med en övertygelse om att FSS fortsätter sitt framgångsrika påverkansarbete, tillsammans med våra samarbetspartners. En strävan som kräver både tålamod och taktik.