Social förändring – (o)lika villkor

FORSA SYMPOSIUM: Föreningen för forskning i socialt arbete, Forsa, hälsar välkomna till ett nationellt symposium i Norrköping 12–13 mars 2019, med rubriken Social förändring – (o)lika villkor.

Det sociala arbetet har en rad utmaningar i ett förändrat samhälle. Detta är inte minst tydligt i översynen av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vid detta symposium välkomnar vi alla som vill diskutera och utbyta erfarenheter kring (o)lika villkor i vid bemärkelse, då fokus kommer vara på levnadsvillkor och villkor för personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält.

För program och anmälan se forsa.nu/FORSAsymposium2019.aspx