Snabbare målgruppsbedömning hos SiS

STÄRKT STÖD OCH SKYDD FÖR BARN OCH UNGA: I januari 2019 inleds ett försök för snabbare och säkrare målgruppsbedömning på fem av SiS ungdomshem. Försöket sker i samverkan mellan SiS och FSS.

Trycket har varit hårt på SiS ungdomsvård de senaste åren. Samtidigt kommer signaler om att många ungdomar snabbare borde gå vidare till andra typer av insatser.

Efter årsskiftet inleds ett försök på fem ungdomshem för en konkret förbättrad samverkan med socialtjänsten. Projektledare Marie Frendin från SiS berättar:

– Målet i pilotförsöket är att akutavdelningarna redan efter två veckor ska kunna ge en kvalificerad rekommendation till socialtjänsten om vad de ska rikta in sig på. Öppna insatser, en fördjupad utredning, placering på HVB eller i familjehem eller på låst behandlingsavdelning?

En kvalificerad rekommendation om fortsatta insatser bygger på att socialtjänsten levererar fullständiga underlag till ungdomshemmet. En annan förutsättning är bättre samordning av SiS yrkesgrupper som psykolog, utredningssekreterare, behandlingsassistenter och sjuksköterska.

Samarbete med kommunerna genom FSS viktigt

– Försöket sker i samverkan med Föreningen Sveriges socialchefer och sex kommuner som i en särskild arbetsgrupp bidrar med kunskap om det kommunala perspektivet, säger Helén Eurenius från FSS, som har varit med i det treåriga utvecklingsprojektet sedan starten. De sex kommunerna i arbetsgruppen är Göteborg, Sjöbo, Stockholm, Vännäs, Växjö och Östersund. (foto: Frozentime)

SiS-institutioner som deltar i pilotförsöket är Johannisberg i Kalix, Tysslinge i Södertälje, Råby i Lund, Ljungaskog i Örkelljunga och Nereby i Kungälv. Pilotförsöket omfattar alla placeringar på akutavdelning på dessa ungdomshem.

Pilotförsöket pågår under januari–juni 2019

– Sex månader är kort tid i sådana här sammanhang men vi är väl förberedda och samarbetet med kommunerna genom FSS är viktigt för att framtida förändringar ska tillgodose socialtjänstens behov. Det vi gör ska landa väl hos socialtjänsten, säger Marie Frendin.

Det är viktigt att socialtjänsten snabbt levererar de handlingar som alltid behövs vid placering på akutavdelning.

  • Socialtjänstens anmälningar, utredningar och beslut enligt BBIC.
  • Vårdplan enligt BBIC.
  • Uppdrag och/eller genomförandeplan enligt BBIC.
  • Utdrag från belastnings- och misstankeregistret, polisanmälningar och domar.
  • Hälsoundersökning enligt 32 § LVU.
  • Eventuell Samordnad Individuell Plan (SIP).
  • Patientjournaler samt eventuella utredningar från hälso- och sjukvård, inklusive elevhälsovårsjournaler.
  • Dokumentation från tidigare skolgång med kontaktuppgifter till senaste mentor/handledare. Senaste omdömen, betyg, eventuella åtgärdsplaner och kartläggningsmaterial eller pedagogiska utredningar samt bedömning av funktionsnedsättning och/eller extra stödinsatser.

Efter försöket vidtar utvärdering och i maj 2020 kommer en slutlig rapport med rekommendation om förändringar. Förutom den centrala organisationen kommer varje ungdomshem som deltar i försöket att ha en lokal samordnare som kan ge stöd och snabbt fånga upp synpunkter.


Vi återkommer med mer information!

Har du frågor, hör av dig till info@socialchefer.se.