Smått och gott från Socialchefsdagarna 2021

SOCIALCHEFSDAGARNA 2021: Tack till alla som kom till vår konferens i Malmö förra veckan! Det var verkligen en energikick att träffas på riktigt igen. I blogginlägg härintill kan du läsa Monica Perssons och Anna Burstons tankar. Och på Socialchefsdagarnas egen webb hittar du dokumentation från konferensen.

Monica Persson omvaldes som ordförande för föreningen på årsmötet i onsdags, grattis!

Boka in nästa års konferens i kalendern: 28 till 30 september 2022 i Göteborg.

Några smakprov från årets konferens

  • Förinspelad föreläsning med Professor Sir Michael G. Marmot. Filmen ligger på Socialchefsdagarnas webb till och med 10 december. Se länk nedan.
  • Det är bara genom att verkligen förstå andras värderingar, som vi kan åstadkomma verklig förändring. Det menar Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey. Genom 10 000 intervjuer med migranter i Sverige lyfter de migranternas röst – en röst som sällan blir hörd. Vi behöver förstå vad som sker när olika livsperspektiv möter varandra, för att lyckas med inkludering och integration. Och här har socialtjänsten en viktig roll att spela.
  • Digitala verktyg kan göra oss människor starkare, smartare och vänligare. Som en modern version av superhjältar. Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert och författare, tror att tekniken kan lösa de stora samhällsutmaningarna. Men för att vi ska lyckas måste vi tänka långsiktigt och knäcka den etiska frågan.
  • Att vara socialchef och fotbollsdomare har många likheter. Stressiga situationer, granskande ögon och snabba beslut som påverkar många. Tess Olofsson är fotbollsdomare på elitnivå, och Sveriges första kvinnliga domare att döma mellan herrlag. Hennes råd för ett gott ledarskap är att vara sig själv, skaffa rätt kunskap, samarbeta, erkänna sina fel och att vända motgångar till medgångar. (Text ligger ute redan! Se länk nedan.)
  • Matematiken kan lära oss att förstå världen bättre. David Sumpter är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet och gav Socialchefsdagarnas publik flera räkneexempel på hur vi kan ta rationella beslut, se mönster på hur vi beter oss och förstå hur världen ser ut. Allt med hjälp av matematik. Men i slutänden behöver det alltid vara vi, tänkande människor, som fattar besluten – med hjälp av de matematiska modellerna.
  • Framtidsspaning: Förebyggande, tillitsbaserat, gränslöst samt utifrån erfarenhet och evidens. Så ska framtidens socialtjänst arbeta, menar organisationsforskaren Louise Bringselius. De goda exemplen, kompetensen, engagemanget och viljan finns närmare oss än vi tror, om vi bara vågar öppna blicken.

Dokumentation i form av texter och presentationer publiceras inom de närmaste dagarna på

https://socialchefsdagarna.se/dokumentation/