Skevhet i tvångsomhändertagandet

FSS I MEDIA: Du har säkert följt mediabevakningen om att det är nästan dubbelt så stor risk att barn till utlandsfödda föräldrar tvångsomhändertas av socialtjänsten, jämfört med barn till svenskfödda föräldrar. Den statistiken har Socialstyrelsen och SCB tagit fram på uppdrag av Sveriges Radios program Ekot.

Här kan du lyssna på ett tio minuter långt inslag från Studio Ett, där FSS ordförande Monica Persson intervjuas (02:40-04:08). Hon säger bland annat att det i de flesta andra länder inte är straffbart, ”kanske inte ens anmärkningsvärt att slå sina barn”. Hon berättar om kulturkrocken som kan uppstå och att oförståelsen för vad en myndighet som socialtjänsten kan hjälpa till med, leder till att många tackar nej till frivilliga insatser.

Klicka här för att lyssna på Studio Ett-inslaget (2021-12-21). Monica Persson intervjuas 02:40-04:08.

Upprinnelsen till Ekots granskning är Diskrimineringsombudsmannens rapport Skillnader som kan utgöra risker för diskriminering? Den ena forskaren som författat underlagsrapporten, Birgitta Persdotter vid Karlstads universitet, intervjuas också i inslaget ovan.

Monica Persson har skrivit om DO-rapporten i ett blogginlägg.