SiS utlyser forskningsmedel

FORSKNINGSMEDEL: Vill du bidra till metodutveckling och har du en bra idé för forskningsprojekt inom ungdomsvård och missbruksvård?

Statens institutionsstyrelse SiS tar nu emot ansökningar för forskningsprojekt. De välkomnar forskningsansökningar med utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram och fokus på vård och behandling under tvång. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet.

Senast den 28 februari 2020 ska ansökningar vara SiS tillhanda, för projekt som avses löpa från 1 januari 2021.

På SiS webbplats hittar du all information du behöver!