SIS med stort i

ALMEDALEN 2019: Idag bjöd Svenska institutet för standarder (SIS) in till ett rundabordssamtal om kvalitetssäkring av omsorgstjänster. Att använda standarder som stöd för kvalitetssäkring är ett vedertaget sätt att arbeta inom många branscher. Standarder inom omsorgsområdet (vilket SIS har tagit fram för äldreomsorg, hemtjänst och HVB) fokuserar på vad som behöver göras för att skapa goda förutsättningar för kvalitet i omsorgstjänsten, inte på att beskriva hur en tjänst ska utföras.

Men fungerar det i praktiken? Så här säger FSS ordförande Lars Liljedahl.

– Det jag förde fram från FSS synvinkel under rundabordssamtalet är att standarder absolut kan vara en hjälp, så länge man håller sig till vad och inte går in på hur. Men de måste vara enkla att omfamna och förstå. Den standard som är framtagen för vård och omsorg är otroligt komplex och blir mer av en önskelista.

Om vi tittar på en annan del av omsorgstjänsterna, nämligen digitalisering, skulle SIS kunna vara en betydelsefull aktör.

– Ja, jag föreslog att SIS skulle kunna vara med och påverka på nationell nivå så att Sverige når fram till en gemensam teknisk standard och gemensam terminologi, vilket skulle bidra till en snabbare utveckling av digitala välfärdstjänster, säger Lars Liljedahl.

De som ledde samtalet var Dan Nilsson, standardiseringschef Vård och omsorg vid SIS och Kristofer Petraeus, socionom och projektledare vid SIS.