Rundabordssamtal

ALMEDALEN 2019: På regnvåta kullerstenar har FSS idag vandrat runt mellan olika möten. Ordförande Lars Liljedahl har varit med på flera rundabordssamtal. Hos Ledarna har han pratat om ledarskapets värde i offentlig verksamhet, hos SIS om kvalitetssäkring med hjälp av standarder och hos IVO handlade samtalet om samverkan kring vård- och omsorgstjänster.

Läs mer i respektive artikel:

Ledarskap i offentlig sektor

SIS med stort i

IVO svänger om

På tisdagförmiddagen var Mats Collin, styrelseledamot i FSS, med på ett panelsamtal om hur man gör för att hitta ett bra HVB – vilka parametrar styr en bra matchning och hur går processen till? Läs rapportering från Att undvika sammanbrott.

Under måndagen var vi med på två evenemang om social bostadspolitik, ett seminarium om evidensbaserade insatser inom ramen för HVB och ett panelsamtal om vad som krävs för att klara omställningen av vård och omsorg till Nära vård, där bland andra socialminister Lena Hallengren deltog.

Här diskuteras Nära vård på SKL:s seminarium. Moderator Anna Bellman, SKL:s ordförande Anders Knape, socialminister Lena Hallengren, FSS ordförande Lars Liljedahl och Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck (foto: Kerstin Öhman)