Rundabordssamtal hos estniska ambassaden om digitalisering

Jonas Hampus från FSS kommer den 9 november att delta i ett rundabordssamtal på den estniska ambassaden om digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Estlands minister för entreprenörskap och IT, Andres Sutt, kommer att delta och även Sveriges minister för energi och digitalisering, Anders Ygeman, är inbjuden.

– Jag har blivit inbjuden som representant för FSS genom det nätverk som jag kommit att medverka i efter utredningen omkring välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Rundabordssamtalet kommer att fokusera på två frågor: Vilka utmaningar och möjligheter bär den digitala transformationen med sig? och Hur skapar vi infrastrukturen för framtidens välfärd?

– Det ska bli mycket intressant att dela erfarenheter med Estland, säger Jonas Hampus.