Rethinking recovery – har du goda exempel att bidra med?

ESN-KONFERENS I HAMBURG: I början av juni 2022 kommer äntligen den europeiska socialchefskonferensen att ha ett fysiskt möte igen. Covid-19-pandemin har påverkat socialtjänsten på många sätt. Hur kan vi som jobbar inom professionen ta vara på de goda erfarenheterna och modernisera socialtjänstens arbetssätt och insatser?

Hamburg är värdstad för konferensen som hålls den 8 till 10 juni. Temat är Rethinking Recovery – Reshaping Social Services with New Tools.

Fram till 14 december har du möjlighet att skicka in förslag på innehåll inom områdena

  • Strategic changes in your organisation
  • Investing in the workforce
  • Improving the experience of people using social services

Läs mer på https://essc-eu.org/ där du hittar information om hur du lämnar förslag på innehåll längst ner på sidan.