Remissvar, corona och framtidstro

ORDFÖRANDE HAR ORDET 22 SEPTEMBER 2020: ”Social oro i spåret av viruset är på mångas läppar. Hårdare tag verkar vara den mest framträdande åsikten om vad som ska förbättra situationen. Personligen tror jag på helt andra metoder där socialtjänsten är en viktig aktör för att skapa ett samhälle där marginaliserade unga kan få tillbaka framtidstro och en tillit till samhället.

Men socialtjänsten är bara en del av pusslet. Under en resa i Afrika mötte jag flera som använde uttrycket ”det krävs en by för att fostra ett barn”. Det är lika giltigt här. Föräldrar, nätverk, socialtjänst, polis och skola – vi måste göra det tillsammans.”

Läs hela inlägget av Monica Persson i Socialchefens blogg, där du också kan kommentera inlägget.

Monica ber särskilt om input om vilka forskningsområden inom socialtjänsten som skulle behöva prioriteras. Förutom att kommentera blogginlägget kan du maila oss på info@socialchefer.se. Välkommen att höra av dig!