Professionellt ledarskap nyckelfunktion i socialt arbete

KOMPETENS OCH KVALITET I SOCIALTJÄNSTEN: I Framtidens Karriär – Socionom berättar Helén Eurenius om sina bästa ledarskapsråd. Helén är socialchef i Österunds kommun och ledamot i Föreningen Sveriges socialchefer, FSS.

Professionellt ledarskap fyller en nyckelfunktion i det sociala arbetet.

– Socialt arbete kan vara komplext och ibland också svårt, därför är ett bra ledarskap särskilt viktigt i socialtjänsten. En av chefernas viktigaste uppgifter är att skapa arbetsro och trygghet så medarbetarna känner sig trygga med sitt ansvar och med sina arbetsuppgifter, säger Helén Eurenius.

Helén Eurenius är ledamot i FSS och socialchef i Östersunds kommun, där Socialchefsdagarna 2017 nyss hållits (foto: frozentime). 

Hennes tre bästa ledarskapsråd är

  • Satsa på en ledarstil som är rak och ärlig
  • Agera länk mellan socialarbetare och politiker
  • Skaffa dig en mentor.

Läs hela artikeln, där Helén Eurenius utvecklar de tre punkterna, på Framtidens Karriär – Socionom!