Profession eller politik?

KVALITET I SOCIALTJÄNSTEN: På konferensen ”Profession eller politik?” där FSS deltog i en panel var huvudfrågan ”Vem är bäst på att bedöma om ett barn behöver placeras utanför hemmet?”

Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna kommun och ledamot i FSS, deltog i panelen tillsammans med Elin Hultman, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och Lena Kanström, ledamot i social- och äldrenämnden i Upplands Väsby.

Sverige sticker ut bland de nordiska länderna genom att lekmän fattar beslut vid placeringar utanför hemmet eller enligt LVU. Panelen var ense om att det är märkligt, och var naturligtvis också ense om att barnets bästa och barnets rättssäkerhet kommer i första hand.

Ett argument som fördes fram för att beslutsfattandet ska ligga hos politiker är att det är viktigt att få insyn om socialtjänsten och dess behov, ur politikens synvinkel.

– Politikerna har till uppgift att sätta upp mål för kommunen och berätta vad de vill med socialtjänsten, säger Kerstin Lidman. Den övriga insynen går att få på andra sätt än den lilla del som politikerna kommer i kontakt med genom individärendena.

Hon fortsätter:

– Det är viktigt att våra socialsekreterare har den kompetens som krävs. FSS jobbar för att få till en nationell yrkesintroduktion för socialsekreterare.

Konferensen hölls 7 april 2017 under ledning av Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR.

Läs också Mot bättre beslut, om en jämförande studie av de nordiska länderna om just beslutsfattande.