Positivt med individanpassat stöd till jobb

IPS, INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT: I Sverige kallar vi det för individanpassat stöd till jobb. IPS är en metod som kraftigt ökar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete. Personer med långvariga och komplexa psykiska problem saknar ofta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det har konsekvenser för både individen och för samhället.

Titta på föreläsning

Göteborgs Stad har sedan 2013 jobbat med IPS som i första hand är utformat för och beforskat på grupper med psykiska funktionsnedsättningar. Scrolla ner och klicka igång en föreläsning (23 minuter) som beskriver hur de använder den evidensbaserade metoden för arbetsrehabilitering.

Medverkar gör Natascha Radosavljevic, enhetschef Arbetslivscentrum, Per-Anders Olsson, enhetschef Aktivitetshusen och Per Hjelm, processledare IPS.

Läs en SBU-rapport

En anställning ökar självkänslan, förbättrar den fysiska hälsan, ökar inkomsterna och minskar stigmatisering och utanförskap. IPS fördubblar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete. Mycket talar för att endast en bråkdel av målgruppen får tillgång till IPS i dagsläget.

SBU har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt om IPS. Läs rapporten Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning.

IPS i Göteborgs Stad

Mer från Socialchefsdagarna 2020 hittar du på https://socialchefsdagarna.se/dokumentation/