På väg hem …

ORDFÖRANDE HAR ORDET 31 MAJ 2018: Sitter på planet på väg hem från Europeiska socialchefsnätverkets (ESN) konferens, som denna gång arrangerades i Sevilla. Tre intensiva dagar med möjlighet till nätverkande. Jag bär med mig en hel del nya perspektiv och möjligheter.

Även om jag som svensk är lite partisk måste jag säga att Botkyrka stod för ett lysande föredrag när de berättade om sitt långsiktiga arbete för att minska på våldet i lokalsamhället. Arbetet sker i ett nära samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen.

En bärande pelare är de unga tjejer och killar som utbildas redan i årskurs 8 för att bli ambassadörer/förebilder för de yngre. Den rollen klarade de för övrigt med högsta betyg även som föredragshållare på ESN-konferensen. Föredraget gav mig hopp inför framtiden! Den stolthet över arbetet som såväl ungdomar och vuxna utstrålade gjorde mig riktigt varm om hjärtat.

FSS hade oplanerat möte med Socialstyrelsen

Det verkställande utskottet från FSS riksstyrelse hade under morgontimmarna innan konferensen invigdes ett improviserat men väldigt konstruktivt och givande möte med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ville få FSS spegling på sina prioriterade fokusområden de kommande åren. Vårt resonemang mynnade bland annat ut i att Socialstyrelsen sannolikt kommer att ”sätta ännu starkare ljus” på det förebyggande arbetet i framtiden.

Som du kanske har läst i mina tidigare blogginlägg ”går jag igång” på tidiga insatser – men icke desto mindre tror jag vi är rätt många som gläds över att vår viktigaste normerande myndighet också ser hur viktigt detta område är.

Skrivelse till regeringen

Under konferensen hann FSS också med att bli medskribent i en SKL-skrivelse riktad till regeringen. I skrivelsen ger vi förslag om att dels använda en mindre del av ett litet riktat statligt bidrag (10 mnkr totalt) för att under innevarande år rädda kvalitetsregistret Senior Alert från konkurs.

Vi skriver också att vi under hösten kommer att jobba fram en långsiktig och stabil finansiering av de kommunalt intressanta kvalitetsregister som idag drivs av regionerna och finansieras av staten och regionerna. Det handlar utöver Senior Alert även om BPSD-registret, Svedem, Palliativa registret och Rikssår, som alla behöver en långsiktig medfinansiering även från kommunsektorn. Jag återkommer säkert i denna fråga efter sommaren.

Spännande program på Socialchefsdagarna 2018

Vi har glädjande nog redan närmare 200 anmälda till Socialchefsdagarna 2018 i Jönköping. Det är riktigt bra siffror så här tätt inpå att anmälan öppnades.

Om du inte redan gjort det så rekommenderar jag en titt på programmet för Socialchefsdagarna. Det finns i mina ögon väldigt många spännande föredrag att välja mellan och därutöver utlovar vi (utöver nyttan) som vanligt nöje och nätverk under dagarna. Du hittar all information du behöver på socialchefsdagarna.se, där du också hittar anmälningslänken.

Allt gott och väl mött i Jönköping!

Lars Liljedahl
FSS ordförande