På gång hos CSA

NATIONELLT SAMARBETE: FSS är en av medlemsorganisationerna i Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA. Några datum att hålla reda på är:

10 november 2020

UR/Kunskapskanalen sänder konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer, som hölls i början av oktober. Några talare är Josefine Johansson, vice ordförande i CSA, Carl-Göran Svedin, affilierad professor i barn och ungdomsvetenskap, Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete, Marianne Hester, professor i genus, våld och internationell policy, samt Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

20–21 januari 2021

Den gemensamma konferensen tillsammans med Forte och Försäkringskassan som var planerad att hållas i Umeå ställs om till digital konferens: Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur trygga är medborgarna?

16 mars 2021

CSA håller traditionsenligt en konferens på den internationella socialarbetaredagen, World Social Work Day.

Mer information

hittar du på https://csa.se/