På gång för den sociala barn- och ungdomsvården

SOCIALSTYRELSEN DRIVER MÅNGA parallella satsningar som ska stödja yrkesverksamma i den sociala barn- och ungdomsvården. Målsättningen är att bidra till stärkt kompetens, en högre stabilitet i verksamheterna och högre kvalitet i arbetet.

Här kan du ladda ned en sammanställning av satsningarna som är på gång från Socialstyrelsens sida, med kontaktuppgifter för varje område.