Östersunds välfärdsteknologi visades upp på Malta

INTERNATIONELLT SAMARBETE: På European Social Services Conference i Valletta/Malta höll Östersunds vård- och omsorgsförvaltning ett seminarium om välfärdsteknologi. Temat var hur Östersunds kommun med hjälp av digital teknik ger medborgarna bättre möjligheter att bo kvar hemma (på ett tryggt och säkert sätt).

Medverkande: Åsa Trolle (enhetschef för Teknik och Service), Tommy Ceder (IT-strateg), Robert Brandt (bitr. förvaltningschef) och Lars Liljedahl (förvaltningschef).

Seminariet besöktes av drygt 90 socialchefer och socialsekreterare från olika europeiska länder. De fick höra hur Östersund arbetar för att bli en ”hälsofrämjande kommun” och om den välfärdsteknik som är inriktad på att göra Östersunds medborgare säkrare hemma.

Live-demonstration av GPS-larm

Exempel är digitala trygghetslarm, GPS-larm (som gör det möjligt att gå en promenad på egen hand istället för att vara beroende av att någon följer med) och trygghetskameror och/eller trygghetssensorer som kan ersätta personliga besök under natten utan att riskera att den som behöver tillsynen blir väckt i onödan.

Åsa Trolle demonstrerar live från Valletta/Malta hur GPS-larmet fungerar, den som bevakade larmet i Östersund fick fram Åsas position direkt.

Mindre administration

Östersund ger sin personal verktyg så att de kan lägga mer tid på mötet med medborgarna och mindre tid på administration.

– Två exempel som mötte stort intresse var att vi sedan några år tillbaka har den dagliga planeringen i mobiltelefonen och att vi använder digitala lås, säger Lars Liljedahl.

IT-strategen Tommy Ceder berättade om ett pilotprojekt där Östersund med sensorer kan övervaka alla slags hälsodata som blodtryck, sömnkvalitet, rörelse, vikt och temperatur (både i rum och kropp).

– Det uppstod ett härligt och intensivt sorl när seminariedeltagarna satte sig i små grupper för att diskutera. Under de avslutande reflektionerna kom det upp flera relevanta frågor, berättar Robert Brandt.

Några exempel på frågor från publiken:

  • Konflikten mellan den personliga integriteten och att bli ”övervakad”.
  • Hur hittar man balansen utifrån vad som är bäst för den enskilde samtidigt som landets lagar ska följas?
  • Vem övervakar vad som har övervakats? Alla data som samlas in via sensor behöver följas och analyseras.

Det efterfrågade föredömet

– Vi har sedan flera år ett uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att vi senast 2025 ska vara det ”efterfrågade föredömet” när det gäller kommunens hälsofrämjande arbete. Att vi fick förtroendet att hålla det här seminariet i ett europeiskt sammanhang, och det gensvar som vi fick efteråt, får tas som ett litet kvitto att vi är på rätt väg, avslutar Lars Liljedahl.


Östersunds seminarium var ett av totalt ett 40-tal seminarier som hölls på engelska, franska, tyska eller spanska på årets European Social Services Conference.

Vill du veta mer om innehållet i konferensen, som hade temat How innovation and technology are shaping the social services of the future, hittar du dokumentation, bilder och videoklipp här.