Ordförande har ordet 5 september 2017

Nu närmar sig FSS årliga event Socialchefsdagarna. Om ett par veckor syns vi i Östersund! Vi bjuder in till tre dagar med ett program som verkligen är brett och som lockar många. Ungefär 600 personer har anmält sig – personer med stort intresse för välfärdsfrågor och som har ledande ställningar inom socialtjänsten samt vård och omsorg.

Vi är glada över att kunna ha med en programpunkt på Socialchefsdagarna om översynen av socialtjänstlagen. Den utredningen har ju nyligen kommit igång, med Margareta Winberg som ledare.

Efter många års väntan såg FSS till att vara en av de allra första organisationerna att träffa henne och hennes medarbetare i utredningen. Vi hade en givande dialog med dem vid vårt senaste styrelsemöte i slutet av augusti, och kommer att fortsätta hålla kontakten under tiden som utredningen pågår.

Margareta Winberg välkomnar också synpunkter från FSS medlemmar och Socialchefsdagarnas deltagare inför sin programpunkt på konferensen. Jag ser verkligen fram emot att vi på det sättet kan påverka innehållet och resultatet av utredningen.

Till samma styrelsemöte hade vi också bjudit in Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som också kommer att ha en programpunkt på Socialchefsdagarna. Men hon kommer inte ensam, utan tillsammans med flera av generaldirektörerna som ingår i Rådet för styrning med kunskap för hälsa- och sjukvård och socialtjänst.

De kommer att  tala om hur man arbetar för att tillsammans stärka förutsättningarna för en kunskapsbaserad socialtjänst. ”Det är värdefullt och nödvändigt för oss myndigheter att ha en levande dialog om vårt arbete”, säger Olivia Wigzell (läs mer på socialchefsdagarna.se.) FSS ser här en stor möjlighet att få en bred samverkan för att bygga en myndighetsutövning som bygger på tillit.

På Socialchefsdagarna 2017 i Östersund har vi förstås massor av seminarier som täcker det sociala arbetets mångfald av områden. Och på den tredje och sista dagen får vi ta del av och lära oss hur framgångsrikt ledarskap inom fotbollen går till. ”Tålamod, taktik, tillsammans – there is no other way!”, säger Graham Potter, tränare för Östersunds FK.

Visst låter det som om även årets socialchefsdagar kan bli riktigt bra med möjlighet till både nytta, nätverkande och nöje. Jag ser fram emot att få träffa er i Östersund!

Hälsningar

Kalle