Ordförande har ordet 5 februari 2018

PERSONLIG ASSISTANS: Fuskets omfattning inom Personlig assistans bygger på tveksamma bedömningar.

I DN Debatt den 2 februari 2018 vänder och vrider forskaren Niklas Altermark på perspektiven när det gäller fusket inom personlig assistans. Hans huvudinvändning är att det påstådda fusket inom personlig assistans bygger på ytterst tveksamma ”fuskuppskattningar”. Uppskattningar som sedan blivit sanningar vilka i sin tur har använts som politiska argument för att rättfärdiga åtstramningsåtgärder och regleringsbrevsuppdrag om stramare bedömningar till Försäkringskassan. Detta trots att det alltså finns väldigt dåliga bevis för att kostnadsökningen inom personlig assistans har särskilt mycket med fusket att göra.

Slår mot de behövande

Åtstramningarna när det gäller möjligheten att få personlig assistans har istället slagit exakt lika hårt mot alla som behöver personlig assistans. För närvarande avslår Försäkringskassan nio av tio (!) ansökningar om personlig assistans. Det innebär att ett ansenligt antal medborgare som för några år sedan beviljades personlig assistans nu får avslag – trots att deras behov ser likadana ut nu som då.

En betydligt mer verkningsfull åtgärd hade istället varit att kraftfullt satsa på att komma till rätta med det fusk som finns inom assistansverksamheten.

Svajig grund

I och med att bedömningen av assistansfusket vilar på en så svajig grund innebär det också att det är ytterst tveksamt att påstå att assistansfusket uppgår till 10 procent. Trots detta har just den procentsatsen använts som en sanning i såväl färska utredningar som ett flertal politiska utspel under de senaste åren.

LSS-utredaren Gunilla Malmborg har med andra ord ett väldigt viktigt – men svårt – jobb framför sig. Utredningsdirektiven fokuserar på att åstadkomma besparingar och hållbarhet.

Jag hoppas verkligen att Niklas Altermarks perspektiv och invändningar får vara viktiga utgångspunkter när förslagen ska börja formuleras de kommande månaderna.

Ytterligare en intressant detalj, som det idag är omöjligt att överblicka konsekvenserna av, är att utredningen ska överlämnas till regeringen den första oktober 2018 – det vill säga bara dagarna efter riksdagsvalet.

Varma hälsningar
Lars Liljedahl, ordförande FSS