Ordförande har ordet 28 november 2017

Premiär! Måndagen 20 november samlades den nya styrelsen i FSS för första gången efter årsmötet. Det blev ett som vanligt intensivt, innehållsrikt och engagerat möte med nästan hela styrelsen på plats nere i Stockholm.

På den fullmatade agendan fanns bland annat Socialchefsdagarna 2018 – där styrelsen fick möjlighet att diskutera igenom tänkbara teman inför dagarna i Jönköping den 3-5 oktober 2018. Du får dock ge dig till tåls ytterligare några månader innan vi presenterar 2018 års tema. Men att det finns angelägna områden att ägna tid och uppmärksamhet åt är i alla fall tveklöst.

Vi hade även lyckats få till ett timslångt möte med Martin Olauzon, särskild utredare för Mottagandeutredningen (mottagandet av flyktingar), som nu går in i slutskedet av sitt arbete. Utredningen kommer att presentera sina förslag i mars 2018 och du kan med fördel läsa mer om hur tankegångarna ser ut i dagsläget här.

Ser du något område/förslag som du har synpunkter på är det bara att kontakta någon av oss i styrelsen eller maila till info@socialchefer.se. Det finns inspelsmöjligheter fram till jul – sedan kommer Martin att ”lägga locket på” för att formulera förslagen i skrift. Martin gav hur som helst FSS styrelse möjlighet till en väldigt intressant och öppenhjärtig information/diskussion.

Graham Owen, som är FSS representant i European Social Network (ESN) gav oss en glädjande positiv rapport från den ESN-konferens som Socialstyrelsen och Stockholms stad (med benäget stöd av FSS) arrangerade den 23–24 oktober 2017 i Stockholm.

Temat Migrant children and young people, social inclusion and transition to adulthood är FSS första konkreta bidrag till integrationsområdet, som ju blev det mest angelägna fokusområdet när vi ställde frågan till deltagarna på Socialchefsdagarna 2017 i Östersund. ESN-konferensen var väldigt lyckad och uppskattad, med hög nivå på föredragen. Stockholms stad gjorde dessutom ett strålande jobb som arrangör – bland annat i form av en uppskattad festmiddag på konferensen första dag. Läs om konferensen på ESN:s hemsida.

Utöver ovanstående har FSS styrelse nu fastställt hur de nya arbetsgrupperna kommer att se ut kommande verksamhetsår. De av årsmötet prioriterade områdena kommer att bemannas på följande sätt:

  • Innovationer inom äldreområdet: Jonas Hampus, Anette Johannesson, Lasse Liljedahl och Anders Fredriksson.

Jonas Hampus, sammankallande Innovationer inom äldreområdet (foto Jini Sofia Lee).

  • Kompetens och kvalitet i socialtjänsten: Kerstin Lidman,Inger Fröman, Alexandra Göransson, Malin Lindén Ohlsson och Camilla Blomqvist.

Kerstin Lidman, sammankallande Kompetens och kvalitet i socialtjänsten (foto: frozentime).

  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga: Per Sandberg, Helen Eurenius, Petra West-Stenkvist, Lena Holmlund och Veronica Wolgast Karlberg.

Per Sandberg, sammankallande Stärkt stöd och skydd för barn och unga (foto: frozentime).

  • Översyn av socialtjänstlagen: Monica Persson, Ulf Norberg, Graham Owen, Per Ström och Marie Lundqvist.

Monica Persson, sammankallande Översyn av socialtjänstlagen (foto: frozentime).

Arbetet är i full gång. Arbetsgruppen Stärkt stöd och skydd för barn och unga har etablerat två angelägna samarbeten redan nu. Det handlar dels om ett arbete tillsammans med Statens institutionsstyrelse (SiS) där fokus ligger på att förbättra möjligheterna till ett välfungerande liv efter avslutad SiS-placering, dels om ett arbete med Socialstyrelsen (som söker samarbete med FSS utifrån regeringsuppdrag de fått kring Barn och ungas rätt vid tvångsvård.)

Arbetsgruppen som fokuserar på översynen av socialtjänstlagen har efter en lång viloperiod äntligen kommit igång med sitt arbete. Även i detta fall upplever vi att FSS röst efterfrågas och uppskattas av Margareta Winberg och hennes sakkunniga i utredningen.

Kort sagt: FSS fortsätter att göra skillnad i den socialpolitiska diskussionen!

För egen del är det med lika stora portioner ödmjukhet som engagemang som jag nu tar mig an ordföranderollen i föreningen. Med en så engagerad och kunnig styrelse så känns uppdraget oerhört inspirerande och jag ser fram emot verksamhetsåret med stora förhoppningar.

Allt gott!
Lars Liljedahl, ordförande

PS: Några av er har säkert noterat Östersundssegern mot Zorja Luhansk i fotbollens Europa League i torsdags. Undertecknad var givetvis en av de 7 700 åskådare på Jämtkraft Arena som ännu en gång fick se Graham Potters lagbygge göra det omöjliga. Hyllningarna över lagets avancemang till 16-delsfinalen ville aldrig ta slut. Den resa som laget gör, och som ni som var med på Socialchefsdagarna 2017 i Östersund fick höra Potter berätta om, uppmärksammas i hela Europa. Ett oväntat exempel på är att Potters föreläsning på Socialchefsdagarna nyligen uppmärksammades i The Guardian! Deras vinkel är ”Vad kan socialchefer i Sverige lära av en engelsk fotbollstränare?” Läs The Guardian-artikeln här!