Ordförande har ordet 27 juni 2017

Är just nu på det europeiska socialchefsnätverket ESN:s årliga konferens. Den skulle, med anledning av 25-årsjubileet, ha hållits i Brighton där ESN:s kansli ligger, men på grund av Brexit hålls konferensen på Malta i stället.

Kalle Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, är FSS ordförande (foto: Frozentime).

Rekordmånga har valt att åka hit, över 500 socialchefer från olika europeiska länder. Huvudtemat är innovationer och välfärdsteknologi. Det är ju också en övergripande prioritering för FSS, enligt årsmötesbeslutet i oktober. Tanken är densamma ute i Europa som hemma i Sverige, att vi måste använda välfärdsteknologi för att möta både dagens och morgondagens utmaningar inom socialtjänst samt vård och omsorg.

Vi behöver leverera mer och bättre service och insatser till våra invånare. Det som blir tydligt i det här sammanhanget är att utvecklingen måste ske i ett medborgarperspektiv. Det är användarnas möjligheter att förstå och känna trygghet i innovationerna som blir den viktiga utgångspunkten.

Även om vi med hjälp av GPS lyckas hitta den dementa som råkat förirra bort från hemmet måste det ske många andra förbättringar i vården och omsorgen kring dessa människor. Lyssnade på ett seminarium från Irland som just handlade om att de utvecklat en modell för personcentrerad support för människor med demenssjukdom.

Metoden byggde på samverkan med många aktörer kring och med den det gällde. Här fångade man in både familjerelationer och andra relationer personen haft i sitt liv. Här utbildade man volontärer som kunde följa med till aktiviteter som tidigare varit naturliga, men som nu krävde ett stöd.

På Irland (liksom i Skottland, vilket vi såg när vi besökte dem i våras) är det naturligt att använda civilsamhället som resurs i omsorgen och att man är väldigt relationscentrerad i vårdplaneringen. De engagerar också civilsamhället i betydligt högre omfattning än vi gör i Sverige.

Så min slutsats efter dagens input från konferensen är att det finns mycket att vinna med innovationer inom välfärdsteknologin, om det samtidigt paras ihop med innovativa metoder för en personcentrerad vård och omsorg.

Vid konferenser av det här slaget får man också möjlighet att nätverka. Idag träffade några ur FSS styrelse företrädare för SKL. Vi diskuterade och planerade möjligheter för att hitta ännu bättre samarbete med varandra. På samma sätt har FSS träffat Socialstyrelsen i syfte att hitta socialpolitiska frågor där vi kan ge stöd åt varandra.

FSS kan ju, genom vår unika och oberoende ställning, bidra med kompetens och ”markkontakt” som underlättar både SKL:s och Socialstyrelsens uppdrag.

Förutom bra nätverkande och en bra konferens bjuder Malta på värme och solsken som jag skulle vilja ta med hem till Sverige. Men oavsett väder i vårt avlånga land: Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!