Ordförande har ordet 2 maj 2017

Högkonjunktur är bra och lågkonjunktur är dåligt. Eller? Socialtjänstens utmaningar blir inte mindre trots högkonjuktur. Det är just för att vi har goda tider med hård konkurrens på arbetsmarknaden som socialtjänsten och hälso- och sjukvården har svårt att rekrytera personal av alla kategorier.

Svårigheten med att rekrytera socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, personliga assistenter med flera yrkesgrupper blir särskilt tydlig när sommaren närmar sig. För att alla de som jobbar hårt under året ska få sin semester, är vi beroende av att många väljer ett sommarjobb i vår del av välfärden. De senaste åren har det blivit allt svårare att täcka behovet av sommarvikarier.

Rekryteringsproblemen är som sagt stora under hela året. Det finns ett enormt behov av att utbilda, rekrytera och behålla personal för att klara vård, omsorg och socialtjänst med kvalitet.

Det blir särskilt besvärligt när sjukhusen stänger vårdplatser och kommunerna förväntas ta ett större ansvar än normalt för att ta hand om patienter som bedöms utskrivningsklara, fast de egentligen inte är det. Orsaken är i många fall brist på vårdplatser för att man inte lyckats rekrytera sjuksköterskor. Här har vi ett övervältringsproblem som jag inte tror att man tänkte på när förslaget till betalningsansvarslag togs fram.

Kalle Gudmundsson, socialdirektör i Jönköping, är ordförande i FSS (foto: Frozentime).

Jag är övertygad om att personal- och kompetensförsörjning behöver ta en större plats i FSS påverkansarbete. Vi har haft stort fokus på socionomerna – med all rätt, eftersom det har varit ett bristyrke under lång tid. Men nu har vi ett generellt problem med att utbilda, rekrytera och behålla personal som ska se till att vi klarar framtidens behov av stöd, vård och omsorg.

Vi behöver hitta vägar för att utbildningarna ska ge kompetens att klara ett kvalificerat jobb och vi behöver hitta vägar för att erbjuda attraktiva arbetsplatser.

I FSS kan du vara med och engagera dig i utmaningarna vi står inför. Känner du någon som är socialchef eller motsvarande som ännu inte är medlem? Här ansöker man om medlemskap. Och nu i maj öppnar vi för anmälan till Socialchefsdagarna 2017 i Östersund. Läs mer på Socialchefsdagarnas egen sajt.

Varma vårhälsningar

Kalle Gudmundsson
Ordförande