Ordförande har ordet 15 december 2020

Vid sidan av våra ordinarie arbeten jobbar vi 18 personer i riksstyrelsen ideellt med FSS strategiska frågor. Bland annat har vi haft en givande workshop inför remissen om en Hållbar socialtjänst. Närmare 60 medlemmar deltog och med de många inspelen har vi nu ett digert material att utgå från i FSS remissvar.

33 kommuner har också fått remissen, vilket betyder att många sitter och skriver. Är du en av dem, och har frågor eller synpunkter som du vill stämma av med oss, tveka inte att skriva till oss på info@socialchefer.se! Om du hellre vill ha direktkontakt med någon av oss hittar du oss på https://socialchefer.se/om-fss/styrelse/.

Läs hela ordförande har ordet här: Högre växel i pandemiläget