Oklart vem som ansvarar för tekniklösningar i välfärden

FSS I MEDIA: För att klara det ökade vårdbehovet hos en allt äldre befolkning måste vi öka användningen av teknik i välfärden. Men vad händer när komplexa tekniklösningar inte fungerar, vem är då ansvarig? Vi behöver ett offentligt samtal om ansvarsfördelningen, skriver Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges socialchefer och Lars Lundberg, IT&Telekomföretagen i DN Debatt den 7 augusti 2018.

De utmaningar vi står inför i samhället kräver att vi i allt högre grad använder oss av teknik inom välfärden. Det är inte bara önskvärt utan helt nödvändigt. Använd på rätt sätt kommer välfärdstekniken att bidra till bättre service, större trygghet, ökad självständighet och mer frihet i vardagen för den som är beroende av vård och omsorg.

I en replik skriver Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap respektive välfärdsteknik, att Sverige redan idag kan ta ytterligare steg med konkreta åtgärder baserat på tillgänglig kunskap och expertis om hur implementeringen av teknik i äldreomsorgen fungerar och vilka problem som måste lösas.

FSS och IT&Telekomföretagen betonar i sin slutreplik att välfärdstekniken måste omfatta såväl äldre som funktionsnedsatta medborgare i vårt samhälle och skriver även: ”Vi kommer att fortsätta driva på för ett nationellt samtal i frågan. I tider när vallöftena duggar tätt, lovar vi att, så snart den nya regeringen är formerad, skicka en inbjudan till ett rundabordssamtal till berörda aktörer. Ambitionen är att hålla ett första samtal detta år.”

Läs hela vår DEBATTARTIKEL på DN Debatt: https://www.dn.se/debatt/oklart-vem-som-ansvarar-for-tekniklosningar-i-valfarden/

Läs REPLIK från Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap vid KTH och professor i välfärdsteknik vid Lunds universitet, som tycker att inlägget fokuserar för mycket på tekniken: https://www.dn.se/debatt/repliker/for-stort-fokus-pa-tekniken-i-sig/

Läs vår SLUTREPLIK: https://www.dn.se/debatt/repliker/goda-analyser-och-kloka-atgardsforslag/