Oklart vem som ansvarar för tekniklösningar i välfärden

FSS I MEDIA: För att klara det ökade vårdbehovet hos en allt äldre befolkning måste vi öka användningen av teknik i välfärden. Men vad händer när komplexa tekniklösningar inte fungerar, vem är då ansvarig? Vi behöver ett offentligt samtal om ansvarsfördelningen, skriver Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges socialchefer och Lars Lundberg, IT&Telekomföretagen i DN Debatt den 7 augusti 2018.

De utmaningar vi står inför i samhället kräver att vi i allt högre grad använder oss av teknik inom välfärden. Det är inte bara önskvärt utan helt nödvändigt. Använd på rätt sätt kommer välfärdstekniken att bidra till bättre service, större trygghet, ökad självständighet och mer frihet i vardagen för den som är beroende av vård och omsorg.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt: https://www.dn.se/debatt/oklart-vem-som-ansvarar-for-tekniklosningar-i-valfarden/