Ökad jämlikhet i skolan viktigare än fria val

ORDFÖRANDE HAR ORDET 29 OKTOBER 2018: Ända sedan 1990-talet har föräldrars rätt att välja skola för sina barn varit högre prioriterad än att motverka de samhälleliga baksidor som följer på det fria skolvalet. Skolforskarna har länge varit överens om att en socioekonomiskt blandad skolmiljö motverkar skolsegregationen och gynnar alla barn. Främst barn och unga från familjer där föräldrarna har en kortare studiebakgrund, lägre inkomster och/eller är utrikesfödda.

Fortsätt läs texten i bloggen, där du också kan kommentera! Håller du med om att ökad jämlikhet i skolan är viktigare än det fria skolvalet?