Nya ytor för samverkan – kontakta oss med synpunkter!

NATIONELLT SAMARBETE: SKL:s planeringsdag för sektion Socialtjänst, Socialstyrelsens rekommendationsgrupp för samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys referensgrupp för den sociala dygnsvården för barn och unga. Det är några av de samverkansytor som FSS kommer att vara med i den närmaste tiden.

Kontakta oss om du vill att vi ska ta upp något speciellt i de här forumen!

På SKL:s planeringsdag för sektion Socialtjänst kommer FSS att bidra med vilka utmaningar vi ser för socialtjänsten nu och framöver, utifrån de lokala perspektiven i landet.

FSS kommer också att föra fram vad som fungerar bra idag med det stöd socialtjänsten får från SKL, och vilket annat stöd som socialtjänsten önskar få från SKL. Kerstin Lidman, regionordförande i Stockholm/Gotland, representerar FSS och fokuserar särskilt på FSS strategiska område kompetens och kvalitet i socialtjänsten.

Vårdanalys kommer i höst att arbeta med den sociala dygnsvården för barn och unga. Projektet fokuserar på systematisk uppföljning, vilka områden som följs upp på ett systematiskt och samlat sätt i dag, vilka områden som är viktiga att följa upp ur olika perspektiv, samt vad det finns för förutsättningar för att följa upp dessa områden i ett nationellt uppföljningssystem.

Petra West Stenkvist och Per Sandberg, som driver FSS strategiska område stärkt stöd och skydd för barn och unga, kommer att delta i referensgruppen för att diskutera och lämna synpunkter på projektets frågeställningar och utformning, och längre fram på projektets resultat, slutsatser och rekommendationer.

I Socialstyrelsens rekommendationsgrupp för samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning kommer Jane Parment, enhetschef i Östersunds kommun, att representera FSS. Rekommendationsgruppens uppgift är att utifrån bästa tillgängliga kunskap om nytta och eventuella risker för målgruppen i en systematisk process slå fast och motivera rekommendationer till mottagarna om de aktuella frågeställningarna.


Har du viktiga synpunkter som du vill att vi ska ta upp i någon av grupperna? Maila oss på info@socialchefer.se! Lämna dina kontaktuppgifter om du vill att någon av oss ska ringa upp dig och prata vidare.