Nya regler om konsulentverksamheter från 1 april 2018

SOCIALSTYRELSEN: Nu är de nya föreskrifterna och allmänna råden om konsulentverksamheter publicerade. Reglerna träder i kraft den 1 april 2018.

I korthet innebär de följande.

  • Reglerna gäller för tillståndspliktiga verksamheter enligt 7 kap. 1 § punkt 5 socialtjänstlagen (2001:453), se även 1 § i föreskrifterna angående tillämpningsområdet.
    Det kan alltså finnas verksamheter som inte omfattas av regelverket, t.ex. om en verksamhet enbart lämnar stöd till hem som tar emot vuxna personer.
  • Föreskrifterna reglerar främst kompetensen för de som rekryterar familjehem/jourhem och lämnar stöd/handledning till sådana hem. Personalen ska ha relevant högskoleutbildning, relevant erfarenhet samt personlig lämplighet. Personal som lämnar stöd och handledning bör enligt det allmänna rådet ha en högskolutbildning på minst 180 hp med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.
  • Verksamheterna ska enligt föreskrifterna anpassa tillgången till personal så att det matchar hemmens behov av stöd och vilka/hur många uppdrag verksamheten har.

Föreskrifterna och allmänna råden i sin helhet hittar du här http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-21/