Nordiska samarbetet ska stärkas

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik ska analysera det nordiska samarbetet på socialområdet. Syftet är utveckling och förstärkning så att samarbetet anpassas till de nordiska ländernas behov och aktuella utmaningar samt för fram till konkreta resultat.

Det blir Árni Páll Árnason, tidigare isländsk socialminister och ekonomiminister, som kommer att utföra denna analys. Árni Páll Árnason kommer att utifrån konsultationer med beslutsförfattare och andra centrala aktörer på socialområdet i Norden utarbeta en rapport åt Nordiska ministerrådet, med förslag på hur det nordiska samarbetet inom socialområdet kan utvecklas och stärkas. Redan den 21 mars kommer FSS ordförande Lars Liljedahl att träffa honom.

Rapportens förslag ska kunna användas av Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik för att under en fem-tioårsperiod utveckla och stärka det existerande nordiska samarbetet och sätta igång nya nordiska initiativ.