Nominera till ESSA och få råd och stöd från FSS

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Varje år uppmärksammar det europeiska socialchefsnätverket ESN socialtjänstens roll genom utmärkelserna European Social Services Awards (ESSA). Den 3 september ska årets nomineringar vara inne, och vi vill nu uppmana alla FSS-medlemmar att nominera verksamheter och insatser! FSS hjälper till med stöd och frågor kring nomineringen. Läs mer nedan!

Motståndskraft i sociala tjänster

När årets ESSA hålls är det under temat att bygga motståndskraft i sociala tjänster. Covid-19-pandemin har påverkat hela befolkningen och i synnerhet barn, familjer där föräldrarna har osäkra eller lågavlönade jobb, hemlösa personer och äldre vuxna i särskilt boende – alla är grupper som socialtjänsten möter.

I år kommer ESSA att undersöka hur Europas socialtjänster utifrån krisen har agerat för att säkerställa kontinuitet och vårdkvalitet för utsatta grupper. Genom ESSA vill ESN lyfta fram socialtjänstens strävan att utveckla praxis och program som svarar på omedelbara behov men också mer robusta tjänster och samhällen som är bättre förberedda för framtida kriser.

I år känns det extra viktigt att uppmärksamma det arbete och de anpassningar som socialtjänster i Europa har gjort. Som en av medlemsorganisationerna i ESN vill FSS uppmuntra alla föreningens medlemmar att nominera verksamheter och insatser till årets ESSA. Senast 3 september ska nomineringarna vara inne.

Kategorierna

Utmärkelserna är uppdelade i fem olika kategorier:

  • Innovation inom socialtjänsten
  • Enastående team
  • Samverkande verksamheter
  • Teknikanvändning
  • Forskningsprojekt

Utöver de fem kategorierna delas även ”Excellence in Social Services Award” ut.

FSS stöttar dig som behöver hjälp med nomineringen!

Två av FSS styrelsemedlemmar, Graham Owen och Jonas Hampus, står till ditt förfogande om du har funderingar och/eller frågor om nomineringen eller hur formuläret ska fyllas i. Kontakta oss direkt på graham.owen@trosa.se och jonas.hampus@falun.se alternativt info@socialchefer.se.

Vinnarna väljs ut i en tvåstegsprocess. En expertpanel går igenom alla nomineringar och väljer ut de slutgiltiga kandidaterna. Därefter kan alla rösta online på de fem kategoriernas olika kandidater. Utmärkelsen Excellence in Social Services Award röstas fram live under ESSA-ceremonin i december 2021.

Länk till ESSA och nomineringsformuläret

Det finns mycket mer information på https://essa-eu.org. Formuläret för att nominera hittar du under knappen Apply now. Och kom ihåg att FSS gärna stöttar dig som behöver råd och hjälp med nomineringen.

Sista datum för nominering är 2 september 2021