Nöjda deltagare och ökande medlemsantal

Den här delen av året är extra intensiv. FSS enskilt största händelse Socialchefsdagarna 2018 har nyss avslutats. Efterarbete, dokumentation och utvärdering görs samtidigt som vi börjar planera för Socialchefsdagarna 2019, återigen på en ny plats (Umeå!) och med ett delvis nytt team.

Som arbetande riksstyrelse i en ideell förening driver vi föreningens frågor parallellt med våra ordinarie arbeten. Ibland känns det som att dygnets timmar inte räcker till.

Då är det glädjande att ta fram siffrorna från utvärderingen av årets socialchefsdagar. Vi är glada och stolta över att hela 97 procent upplevde konferensen som helhet som mycket bra eller bra.

Roligt är det också att antalet medlemmar i vår förening som för tio år sedan var nere på 350 sakta men säkert ökar. Vi är nu 575 medlemmar och fler är välkomna!

Integration fortfarande lika viktigt

Flera FSS-medlemmar satt med i publiken på Socialchefsdagarna 2018 när årets viktigaste socialpolitiska fråga röstades fram. Liksom förra året är det integration.

– Integration och inkludering är något som jag känner för och det handlar inte bara om nyanlända, utan om alla som inte får vara med på tåget, kommenterade Monica Persson från FSS riksstyrelse, som till vardags är socialdirektör i Karlstad.

– Egentligen skulle jag vilja gifta ihop de två orden. Idag kommer det till nya grupper hela tiden och det riskerar ibland att bli lite för gruppinriktat och vi riskerar då att lämna vissa grupper bakom oss. Det är bättre att prata om inkludering, menade Monica Persson.


Läs mer om FSS prioriterade frågor här.

Konferensdokumentation från Socialchefsdagarna 2018 hittar du på https://socialchefsdagarna.se/dokumentation/

Vet du någon som vill bli medlem? Skicka vidare den här länken i så fall: https://socialchefer.se/medlem/ansokan/