Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

REMISSEMINARIUM: Svensk socialpolitisk förening och ABF välkomnar till remisseminarium om betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa.

Folkhälsan i Sverige har utvecklats positivt för befolkningen som helhet, men det finns fortfarande stora skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. Kommissionen för jämlik hälsa tillsattes 2015 av regeringen och deras uppdrag har varit att presentera förslag som minskar hälsoklyftorna i samhället.

Kommissionen har nu avslutat sitt arbete och lämnat förslag i flera betänkanden samt publicerat ett antal underlagsrapporter. Slutbetänkandet är ute på remiss (slutdatum 30 november 2017, läs FSS ordförandes båda senaste bloggar som handlar om betänkandets förslag) och seminariet riktar sig därför särskilt till remissinstanserna, men andra intresserade är också välkomna.

Vill du veta mer redan nu kan du läsa artikel från Olle Lundbergs seminarium på Socialchefsdagarna 2017.

Tid och plats

Remisseminariet hålls den 8 november 2017, kl. 17.00–19.00. Plats: Per Albin-rummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Ingen föranmälan krävs. Kaffe och fralla finns till de första 25 deltagarna från kl. 16.30.

Program: 17:00 Olle Lundberg, professor vid CHESS, Stockholms universitet och ordförande för kommissionen, presenterar huvuddragen i betänkandet. Betänkandet ventileras sedan av en panel med bland annat Lars Ohly ordförande för Funktionsrätt Sverige, Ulrika Lorentzi utredare LO och  Filippa Myrbäck handläggare SKL. Seminariet avslutas med tid för frågor från åhörarna.