Några europeiska bollar att fånga

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Här kommer några komihåg om ESN, det europeiska socialchefsnätverket där FSS är en av de mycket aktiva medlemsorganisationerna.

Striving for Quality

Även om det redan är mycket god uppslutning från Sverige till European Social Services Conference som hålls i Milano 5–7 juni kanske det är någon som har missat att anmäla sig. Och anmälan är i skrivande stund fortfarande öppen.

Så passa på! Temat är Striving for Quality – from quality of care to quality of life. Anmälan och mer information hittar du på https://essc-eu.eu/

Digitalisering av socialtjänsten

En arbetsgrupp ska utses som börjar arbeta 19–20 september i Nederländerna. Är du intresserad, ta direktkontakt med vår representant i ESN, Graham Owen.

Den sociala pelaren

Så här i valtider hör man flera debattörer prata om EU:s sociala pelare. Några frågor som tas upp i EU:s socialpelare finns även i ESNs arbete med European Semester 2020. För Sveriges del ligger fokus på tre områden:

  • att förebygga fattigdom hos olika grupper i samhället
  • förutsättningar att bedriva socialtjänstens verksamheter utifrån styrning/lagstiftning och tillsyn
  • tillgång till boende, bostäder och hemlöshet.

Vill du vara med och påverka vilka frågor som ESN kan lyfta i sin årlig dialog med European Commission ska du maila till oss i FSS. Vi är nämligen med i ESN:s referensgrupp för the European Semester som är EU-kommissionens rekommendation till alla medlemsstater. ESN är en av organisationerna som i slutet av juni får möjlighet att ge inspel till kommissionen.

Maila allra senast midsommarveckan (gärna tidigare) till info@socialchefer.se och ange i ämnet att det gäller European Semester. Du kan också maila direkt till Graham Owen som är vår representant i referensgruppen.

Du kan läsa mer

om European Social Network i Lars Liljedahls blogginlägg https://socialchefer.se/imponerande-manga-europeiska-bollar-i-luften/och självklart på deras egen webb https://www.esn-eu.org/. Här kan du hämta hem förra årets rapport till European Semester 2019.


Foto: Dimitris Vetsikas, från Pixabay.