Monica Persson omvald som ordförande

FSS ÅRSMÖTE 2020: Trots – eller tack vare – att årsmötet hölls digitalt deltog riktigt många medlemmar. Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun, omvaldes som ordförande för ett år. Vilka som ingår i föreningens riksstyrelse ser du här.

Monica Persson, socialdirektör i Karlstad kommun, är ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer (foto: Frozentime).

Årsmötet beslutade om de långsiktiga strategiska frågor som styrelsen under verksamhetsåret har arbetat fram. Läs mer om de tre beslutade områdena här.

Vill du läsa om vad föreningen har gjort under det senaste året kan du ladda hem Verksamhetsberättelse för 2019/2020.