Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse 

PÅ GÅNG I DIN REGION: Att få diskutera den egna ledarrollen var efterlängtat, tyckte 60 chefer inom socialtjänsten från de skånska kommunerna som under temat Mobilisera för framtiden – ledarskapets betydelse träffades i mitten av oktober 2019. Dagen anordnades gemensamt av FSS region Skåne och Kommunförbundet Skånes socialchefsråd.

Längst ned hittar du en länk till videoklipp.

Tillit och ledarskap

Sara Henrysson Eidvall, leg. psykolog/specialist i arbets- och organisationspsykologi inledde och uppmuntrade till dialog om ”Tillit och arbets- och organisationspsykologiska teorier om ledarskap”.

Att få diskutera den egna ledarrollen vad som krävs, vad som påverkar, vilka förutsättning som behövs m.m. var enligt deltagarna efterlängtat, engagerande och nödvändigt bl.a. utifrån de komplexa uppgifter alla har att hantera i sin vardag.

De frågor gruppen ställdes inför och som diskuterades i en uppföljande dialog och workshop var:

  • Vad är att göra ett bra jobb?
  • Ledarskapet spelar roll, så hur utövar vi det?
  • Leder vi med mål, visioner och värderingar?
  • Att samarbeta är smart, men gör vi det alltid?
  • Jobbar vi i team eller inte?
  • Ledarskap och följarskap, med ömsesidig tillit, förutsätter varandra – hur värnar och värdesätter vi den relationen?
  • Har vi och skapar vi förutsättningarna som behövs för att utöva ledarskap?

Spaning och workshop om framtidens socialtjänst

Professor Ulf Johansson vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, gav en inblick i trender som med all säkerhet kommer att påverka oss och vårt arbete framåt.

Ulf gav sedan deltagarna möjligheten att själva få bekanta sig med verktyget Scenariokorset som kan öka den strategiska beredskapen vad gäller framtiden och vår verksamhet.

Deltagarna fick välja fokusområde genom att identifiera en ”brinnande” fråga och vilka drivkrafter och trender som påverkar den. Genom att fokusera på de två drivkrafter som påverkar frågan mest tog deltagarna fram fyra parallella scenarion kring hur framtiden kring denna fråga skulle utvecklas.

Det här passet upplevdes som mycket givande, både för den egna verksamheten och för kommunens ledningsgrupp. Scenariokorset är ett konkret arbetssätt att bidra till proaktivitet i den komplexa vardag vi alla har att hantera.

Förutom att inslagen bidrog till en uppskattad dag måste även alla engagerade deltagare tackas för en inspirerande dag!

För FSS region Skåne
Petra West Stenkvist

På Kommunförbundet Skånes webbplats hittar du videoklipp och intervjuer från dagen.