Mer forskning om bedömningsmetoder för barn och unga

BEDÖMNINGSMETODER: Nu har SBU släppt en ny rapport om standardiserade bedömningsmetoder för barn och unga som används inom socialtjänsten. Deras slutsats är att det behövs mer forskning om detta. Det behövs dels nya välgjorda systematiska översikter, dels nya primärstudier om standardiserade bedömningsmetoder för barn och unga som används inom socialtjänsten.

SBU:s rapport fokuserar på bedömningsmetodernas psykometriska egenskaper, det vill säga hur valida och reliabla de visat sig vara. Rapporten fokuserar även på metoder som är relevanta för svensk socialtjänst.

Klicka här för att hämta rapporten: Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga