Med FSS och Region Dalarna i Almedalen

ALMEDALEN 2018: ”Största delen av min tid den här veckan tillbringar jag på Almedalsveckan i Visby”, skriver Jonas Hampus, sektionschef i Falu kommun, som just nu diskuterar bland annat digitaliseringens möjligheter med andra Almedalenbesökare. ”Det är inom ramen för mitt engagemang i Föreningen Sveriges socialchefer som min närvaro är påkallad.”

Jonas Hampus, sektionschef Falu kommun, representerar FSS i Almedalen. Han bevakar främst frågor om kompetensförsörjning och om digitaliseringens möjligheter för välfärden (foto Jini Sofia Lee).

Här finns ett  utbud av seminarier, paneldebatter och rundabordssamtal som ibland känns övermäktigt men samtidigt visar på vilken kreativitet och mångfald av fantastiskt goda idéer och engagemang för olika frågor som finns i vårt land. Den pekar också på vilka frågor som just nu är heta och känns viktiga. Inte minst inom politik och offentlig verksamhet.

Digitalisering och kompetensförsörjning

Min upplevelse så här långt är att de hetaste frågorna just nu är digitaliseringen och det förändrade arbetssättet som den möjliggör och påkallar samt kompetensförsörjningsproblematiken. Säkert mycket beroende på att det är inom de ämnesområdena som jag är aktiv för FSS den här veckan.

Efter måndagens rundabordssamtal om digitaliseringens möjligheter väntar två paneldiskussioner. På tisdag morgon om hur digitalisering av hemsjukvården kan korta vårdköerna. På onsdag förmiddag hos Myndigheten för delaktighet om hur vi kan förebygga och motverka ett digitalt utanförskap i framtiden.

AlmeDalarna

Jag och min styrelsekollega i FSS, Malin Lindén Ohlsson (socialchef Gagnef) hade turen att få plats på det chartrade direktflyg från Borlänge som Region Dalarna hade ordnat för 78 politiker och tjänstemän från regionen.

Det var en del skrivelser i tidningen på hemmaplan där kostnaderna ifrågasattes, men tack vara det chartrade planet sparade man in nästan 780 timmar i förhållande till det näst snabbaste resesättet. Effektiv hantering av såväl tid som pengar. Men det skrev inte tidningen något om.

AlmeDalarna, som regionens satsning i Almedalen heter, är en satsning som håller genomgående hög kvalitet. De seminarier som anordnas fyller evenemangstältet varje gång! Flera meriterade talare och politiker bidrar till att göra satsningen mycket lärorik och inspirerande.

Även satsningen på att regionen visar upp sig på detta sätt har ifrågasatts i lokaltidningen men det blir verkligen en positiv bild av Dalarna som förmedlas. Man känner sig som en stolt regionmedborgare och jag är övertygad om att det bidrar till att stärka den positiva bilden av Dalarna.

Kreativ och positiv riktning

Det här är andra gången jag är med på Almedalsveckan. Det en stämning och atmosfär i Visby som bidrar till att det uppstår möjligheter till samtal och reflektion mellan deltagarna i en kreativ och positiv riktning.

Innan planet vänder tillbaka till Dalarna på torsdag förmiddag så hoppas jag att jag har lyckats etablera en kontakt och dialog med ordförandena för PRO och SPF Seniorerna om hur vi tillsammans kan hjälpas åt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Det är det som är så fantastiskt praktiskt med Almedalen; här finns så gott som alla samlade och alla är intresserade av att bli involverade och engagerade.

Jonas Hampus
ledamot i FSS riksstyrelse och regionansvarig för FSS Gävle/Dala