Lund frågar

ALMEDALEN 2019: Lunds kommun bjöd in FSS till ett rundabordssamtal om digitalisering av offentlig sektor och hur vi accelererar den genom samarbete.

Det blev ett givande samtal där deltagarna bl.a. konstaterade att läget i kommunerna ser väldigt olika ut och att vi behöver bli bättre på att dela med oss av det utvecklings- och förbättringsarbete som sker i digitaliseringens spår. Det fanns också en samsyn när det gällde vikten av ett ledarskap som ger förutsättningar för ett förändrings- och utvecklingsarbete. Det gäller såväl på nationell övergripande nivå som i det dagliga arbetet i förvaltning av verksamhet.

Deltagare (från vänster) Åsa Malvenius, Lund; Stefan Larsson, Lunds universitet; Jonas Hampus, FSS; Maria Stellinger Ernblad, Malmö; Ann-Sofie Mårtensson, RISE; Andreas Leifsson, Inera; Anna Borgius, Lund; Pontus Rystedt, Open Innovation and Entrepreneurship och  Cecilia Lejon, PwC.

– Vi konstaterade att mycket skulle kunna vara standardiserat och enkelt att avropa och använda för kommunernas i deras arbete med att digitalisera sitt arbete och tjänster till medborgarna, säger Jonas Hampus från Föreningen Sveriges socialchefer som till vardags arbetar som sektionschef för bistånd vård och utveckling i Falu kommun.

– En av deltagarna på vårt rundabordssamtal idag var Inera. De ser stora möjligheter att kunna bidra på ett tydligt och proaktivt sätt i det arbetet.